O firmie     Oferta     Certfikaty     Współpraca     Galeria     Kontakt  

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

AGENCJA OCHRONY "RONIN" ma do zaoferowania zainteresowanym Klientom usługi detektywistyczne wykonywane przez licencjonowanych detektywów, kórzy z pełnym zaangażowaniem i z przestrzeganiem przepisów prawnych świadczą usłgi dla osób indywidualnych oraz firm. Nasi detektywi posiadają wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie wykształcenie. Doświadczenie to pozwala w dyskrecji i zaufaniu zaspokoić wymagania klienta.
Działania, które prowadzimy są wyikonywane na terenie całej Polski oraz krajów UE. AGENCJA OCHRONY "RONIN" posiada szerokie kontakty zawodowe, które są pomocne w wykonaniu specjalnych zleceń. Firma wspiera się wieloma specjalistami tj. adwokat, psycholog, negocjator. Wsparcie wymienionych specjalistów jest niezbędne w niekórych trudnych dla Klienta sprawach. Naszym Klientom zapewniamy profesjonalizm, doświadczenie, skuteczność oraz dyskrecję. W sprawach rozwodowych od pierwszego kontaktu poprzez moment, gdy pozew o rozwód zostanie złożony w Sądzie, aż do zakończenia sprawy, służymy radą i doświadczeniem. Zlecenie, które zostało wykonane podsumowane jest raportem detektywistycznym popartym zdjęciami, nagraniami video z przeprowadzonej obserwacji oraz raportem tekstowym. Raport przygotowany jest w taki sposób, by mógł być złożony w Sądzie już jako dowód w pozwie rozwodowym czy też innym postępowaniu sądowym. Wykonując legalnie czynności detektywistyczne, zapewniamy, że prowadzący Państwa sprawę detektyw będzie mógł zostać powołany jako świadek w sądzie.

Oferta dla osób prywatnych:

- obserwacja osób
- wywiad środowiskowy
- zbieranie informacji w sprawach rodzinnych, sprawy rozwodowe, zdrady
- ustalenie właściciela pojazdu, konta bankowego, numeru telefonicznego
- ustalenie miejsca zamieszkania osoby
- ustalenia majątku
- monitoring GPS

Oferta dla firm:

- kradzieże danych z firm
- sprawdzanie pracowników
- wywiad gospodarczy
- nieuczciwa konkurencja
- monitorowanie przewozu transportu
- sprawdzanie przeszłości firm, majątku, wiarygodności
- odzyskiwanie danych z nośników i jednostek centralnych
- zbieranie informacji w toczących się sprawach karnych, skarbowych, komorniczych

Specyfikacja naszej branży oraz indywidualny charakter Państwa zleceń nie zawsze pozwala na przyjęcie sztywnego modelu wyceny usługi detektywistycznej. Na pierwszym etapie proponujemy spotkanie i omówienie kosztorysu przyszłego zlecenia. Takie podejście umożliwi Nam jak i Klientowi efektywnego i ekonomicznego uzasadnienia sposobu realizacji.

PODSTAWOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

OCHRONA OSÓB I MIENIA

Ochrona osób i mienia realizowana jest w sposób stały lub doraźny przez pracowników ochrony umundurowanych i wyposażonych w niezbędne środki ochrony osobistej w zależności od potrzeb i wymagań klienta.

Do kontroli pracowników ochrony stosujemy elektronicznego systemu kontroli pracy strażników "Patrol Master 3" - najnowszy tego typu system monitorowania pracy personelu w czasie rzeczywistym.

Nasi pracownicy, aby skutecznie przejść proces rekrutacji zobowiązani są przedstawić nam aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz udokumentować dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Po pozytywnym rozpatrzeniu ich kandydatury zostają przeszkoleni z zakresu BHP, obowiązujących procedur, obowiązków i uprawnień pracowników ochrony, oraz systemu zarządzania jakością. Ich wysokie kwalifikacje i doświadczenie okazują się nieocenione dla naszych klientów, ale także i dla naszej firmy.

KONWOJE I INKASA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH

Konwojowanie wartości pieniężnych jest usługą polegającą na ochronie przez konwojentów osoby, np. kasjera i przewożonych wartości ze wskazanych przez zleceniodawcę punkótw do banku.

Inkaso jest prostszą formą transportu gotówki, polegającą na tym, że pracownik zleceniodawcy nie bierze udziału w konwoju. Wartości pieniężne są wcześniej odpowiednio przygotowane przez pracowników zlecającego. Opisane pakiety lub bezpieczne koperty wraz z dołączonymi bankowymi dowodami wpłaty są przekazywane za obustronnym potwierdzeniem odbioru upoważnionym pracownikom konwoju.

BUDOWA I MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH I CCTV

Montujemy urządzenia wiodących producentów w różnych klasach bezpieczeństwa w zależności od potrzeb obiektu i wymagań klienta.

Właściwe projektowanie systemów oraz rozsądne dobieranie odpowiedniego sprzętu daje nam możliwość oferowania instalacji w najniższych cenach przy zachowaniu najwyższej jakości.

W najnowocześniejszych obiektach architektonicznych niezbędną częścią wyposażenia są instalowane przez nas systemy:
- telewizji przemysłowej i nadzorującej (CCTV),
- kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
- sygnalizacji pożaru.

Skutecznie podnoszą one poziom ochrony i nadzoru.

DO REALIZACJI TYCH USŁUG POSIADAMY

Patrol Interwencyjny dyżurujący przez 24 godziny na dobę w wyznaczonych rejonach. Pracownicy Patrolu Interwencyjnego to, wysportowani agenci ochrony, którzy gotowi są podjąć wszelkie dopuszczalne prawem działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zadaniem ich jest dotarcie do zagrożonego Obiektu w ciągu kilku minut od wezwania.
AGENCJA OCHRONY "RONIN" współpracuje z doświadczonymi firmami zajmującymi się projektowaniem i instalacją systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu telewizji przemysłowej.

Przejęcie prze AGENCJĘ OCHRONY "RONIN" ochrony fizycznej każdego Obiektu, poprzedzone jest wnikliwą analizą uwzględniająca charakter i specyfikę obiektu oraz przygotowaniem instruckji ochrony.

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW OCHRONY

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres obowiązków agentów ochrony.

Do zadań posterunku należy

- sprawowanie nadzoru na właściwym ruchem osobowym - w zakresie ustalonym ze zleceniodawcą,
- udzielanie pomocy pracownikom obiektu w każdej sytuacji wymagającej interwencji agenta ochrony,
- zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które swoim zachowaniem budzą uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa,
- wykonywanie poleceń Zleceniodawcy zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie,
- natychmiastowe wezwanie Załogi Interwencyjnej (ewentualnie odpowiednich służb miejskich) w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia,
- niezwłoczne powiadamianie swoich przełożonych oraz Kierownictwa obiektu o zaistniałych czynach przestępczych i wykroczeniach oraz zabezpieczanie śladów i dowodów przestępstwa,
- czynne przeciwdziałanie ewentualnym próbom kradzieży, napadom rabunkowym bądź dewastacji mienia,
- ujęcie osób stwarzających oczywiste zagrożenie,
- zwracanie bacznej uwagi i natychmiastowe reagowanie na wszelkei niedociągnięcia mające wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia,
- prowadzenie nieregularnych, rejestrowanych elektronicznie obchodów chronionego terenu, kierowanie się w miejsce zagrożenia bezpieczeństwa w momencie jego rozpoznania,
- ścisłe współdziałanie z innymi agentami pełniącymi dyżur na terenie obiektu - wzajemne przekazywanie informacji o podjerzanych osobach,
- ustalanie uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW AGNETÓW OCHRONY BĘDZIE ZAWARTY W INSTRUKCJI OCHRONY OBIEKTU, KTÓRA ZOSTANIE OPRACOWANA WSPÓLNIE Z PAŃSTWEM Z UWGLĘDNIENIEM ZARZĄDZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU I ZAAKCEPTOWANA PRZEZ OBIE STRONY.

AGENCJA OCHRONY "RONIN" OFERUJE BEZPŁATNIE

1. Założenie na swój koszt urządzeń systemu "PARTOL MASTER 3" służącyhc do komputerowej rejestracji obchodów chronionego Obiektu, kontroli poszczególnych agentów ochrony,
2. Wyposażenie na swój koszt agentów ochrony w bezprzewodowe środki łączności,
3. Wyposażenie Obiektu w niezbędne środki techniczne,
4. Wyznaczenie do ochrony Państwa Obiektu naszych sprawdzonych, odpowiednio dobranych agentów ochrony.

Nadmieniam również, iż AGENCJA OCHRONY "RONIN" jest otwarta na wszelkie negocjacje, dotyczące szczegółów powyższej oferty handlowej w oparciu o wszechstronna analizę Państwa potrzeb, w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia oraz w oparciu o stawiane nam wymagania jak również ograniczenia w miarę możliwości dotychczasowej organizacji ochrony na podstawie aneksu do umowy.                               Zapraszając do współpracy, łączę pozdrowienia, pozostając w nadziei na dalszy kontakt.


                                                                                                                            Z wyrazami szacunku


                                                                                                                                 ADAM KLIMEK
                                                                                                                                WŁAŚCICIEL 24h

Ronin Agencja Ochrony © 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone